CENTRALA GRZEWCZA BRUNNER „BHZ”

Wykorzystanie energii odnawialnej i zredukowanie do minimum zużycia paliw kopalnych jest dla wielu rodzin wyróżnikiem sensownej koncepcji ogrzewania. BRUNNER oferuje rozwiązania, które wychodzą naprzeciw tym oczekiwaniom: dzięki centrali grzewczej BRUNNER BHZ Twoje ogrzewanie zmienia się w inteligentny system.

Centrala BHZ składa się zawsze ze skrzynki hydraulicznej i zasobnika systemowego. Tworzą one jedność. Na niewielkiej powierzchni zgromadzone są wszystkie przyłącza dla źródeł ciepła, obiegów grzewczych oraz instalacji ciepłej wody użytkowej. Montaż jest nieskomplikowany, oparty na zasadzie modułowej i nie zabiera wiele miejsca: przyłącza są wstępnie skonfigurowane i niemożliwe do pomylenia. Scentralizowane, łatwe do opanowania sterowanie kontroluje strumienie energii czerpanej z drewna, słońca i innych źródeł. Centrala grzewcza BRUNNER jest przygotowana do rozbudowy i podłączenia innych źródeł energii.

To system grzewczy z przyszłością.
BHZ Brunner Heizzentrale Header Siegel Freisteller
bhz-details
Galeria